כללי

1. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר או נקבה או יחיד או רבים מתייחס הן לנשים והן לגברים כאחד.
2. כל המבצע רכישת מוצרים ו/או קבלת שירותים הניתנים באתר זה , מצהיר בזאת כי הנו מודע לתקנון האתר וכללי ההשתתפות בו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או כל אדם או גוף מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר על פי תקנון זה.
3. אתר זה, הנו בבעלות: מפעילי סיון סופלייס (להלן: ״סיון סופלייס").
4. סיון סופלייס שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, אולם, תוקפו של שינוי כאמור לא יחול רטרו אקטיבי.
5. היות ומפעילי האתר הנם הבעלים של חנות אינטרנטית סיון סופלייס (להלן: "החנות האינטרנטית"), מובהר בזאת כי רק המבצעים ו/או המחירים המפורסמים באתר זה יחולו על רכישות המבוצעות באתר וזאת ללא כל קשר למבצעים ו/או המחירים אשר מפורסמים ויפורסמו מעת לעת בחנות.

זכאים לבצע עסקאות באתר

6. רשאי לבצע פעולות או רכישות באתר זה כל תושב ישראלי אשר הנו הבעלים החוקיים של כרטיס אשראי בר תוקף של כל אחת מחברות האשראי המיוצגות בארץ ישראל בלבד, וברשותו תיבת דוא"ל.
7. סיון סופלייס תהא רשאית למנוע מאדם לבצע פעולות ו/או שימוש ו/או רכישות באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

רישום באתר

8. לצורך רישום באתר, יהא עליך למלא טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל, טלפון, כתובת.
9. לצורך ביצוע רכישות באתר
9.1. רכישה באמצעות כרטיס אשראי, או באמצעות רכישה מאובטחת ״פייפאל״.
9.2. רכישה טלפונית, יהא עליך למלא טופס התקשרות הכולל מספר טלפון זמין, ונציג סיון סופלייס יצור קשר בהקדם האפשרי להשלמת פרטי התשלום.
10. יצוין כי ״פייפאל״ הנו אתר התשלום הגדול והמוכר ביותר בעולם, הנו בעל שרתים מאובטחים ברמה הגבוהה ביותר הקיימת בשוק.
11. היה ותבוצע הזמנה באתר ללא מילוי כל הפרטים המנויים בסעיף 8 לתקנון זה, תהא רשאית סיון סופלייס לבטל את ההזמנה.
12. סיון סופלייס מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על הפרטים אותם מסרת עת נרשמת באתר, נאסר עליה לעשות כל שימוש למעט הנדרש להשלמת רכישתך.
13. יובהר בזאת כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין הנה עבירה פלילית פוקימונס גו תהא רשאית לנקוט באמצעים משפטיים כנגד המוסר פרטים כאמור, כולל הגשת תלונה במשטרה, הגשת תביעות נזיקין אשר יגרמו לה ולמי מטעמה כתוצאה מכך.

סודיות ופרטיות

14. סיון סופלייס מתחייבת לעשות כל שלאל ידה ולעשות שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לשמור על סודיות פרטיי לקוחותיה. אבטחת האתר מפני פריצות וכדומה על ידי פתרונות האבטחה מהמתקדמים ביותר, הפרטים הנ”ל ישמרו במאגר הלקוחות של סיון סופלייס ולא יועברו לאף גורם זר.
15. סיון סופלייס תהא רשאית לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר לרבות דפים שנצפו, רכישות שבוצעו בעבר, מוצרים פופולאריים וכדומה, לצורכי סטטיסטיקה. סיון סופלייס תהא רשאית להעביר דוחות סטטיסטיים לצדדים שלישיים וזאת בתנאי שלא יועברו פרטים אישיים או כל פרט מזהה אחר של הלקוח.
16. סיון סופלייס שומרת לעצמה את הזכות לפנות לקהל לקוחותיה באתר בדוא”ל ולפרסם מבצעים או מוצרים חדשים שיתווספו למלאי המוצע באתר אלא אם צוין אחרת על ידי הלקוח.
17. מבלי לפגוע בסעיף 35 לתקנון זה, סיון סופלייס תהא רשאית להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה במקרים שלהלן:
17.1. היה והלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגע או שעלול לפגוע בסיון סופלייס ו/או בצד שלישי כל שהוא לרבות לקוחות סיון סופלייס.
17.2. היה והלקוח השתמש בשירותים המוצעים באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאשר מעשה שכזה.
17.3. במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה.
17.4. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים במידה ויהיו כאלה בין הלקוח לסיון סופלייס.
17.5. במידה והתקבל בידי סיון סופלייס צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.

המוצרים המוצגים באתר

18. התמונות המוצגות באתר זה נועדו להמחשה בלבד, יתכנו הבדלים בין התמונה המוצגת ובין המוצר הנמכר.
19. מקרה בו מופיע קישור המפנה לאתר אחר, לא תישא סיון סופלייס באחריות לתוכן המוצג באותם אתרים ולא תישא באחריות על כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש באותו אתר אחר.
20. סיון סופלייס עושה כל שביכולתה כי כל המוצרים המוצגים באתר זה יהיו זמינים במלאי, אולם במידה ומוצר אותו בחרת לרכוש יהיה חסר במלאי, ובמידה ובוצעה עסקה, יזוכה כרטיס האשראי.
21. במקרה של חוסר במלאי, כאמור בסעיף 9 לתקנון זה, תהא סיון סופלייס רשאית להציע לך מוצר חלופי הקיים במלאי, אולם רכישה זאת תבוצע רק לאחר קבלת הסכמתך לכך. במידה ויש הבדל בין המוצר המקורי אותו ביקשת לרכוש לבין המוצר החלופי אותו הסכמת לרכוש, התשלום יהא המחיר הנקוב של המוצר החלופי אותו קיבלת.

ביצוע הזמנה

22. בכל רכישה יופיעו פרטי המוצר הנרכש והתנאים לרכישתו.
23. מבלי לפגוע באמור בסעיף 16 לתקנון זה, תהא סיון סופלייס רשאית להכריז על מבצעים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי לחבריי מועדון לקוחות סיון סופלייס והמחיר המוצג באתר יהיה שונה בין לקוחות אשר הנם חברי המועדון כאמור לבין לקוחות שאינם חברי המועדון.
24. תנאי בסיסי לקיום רכישת מוצר הנו אישור חברת האשראי/פייפאל לעסקה.
25. עם אישור הזמנתך תשלח הודעת דוא"ל לכתובת אותה מסרת בעת רישומך לאתר, הודעה זאת הנה תנאי לביצוע העסקה. ההזמנה אותה ביצעת תופיע בקישור "סל קניות".

תשלום

26. סיון סופלייס אינה גובה דמי משלוח בגין הזמנות אשר יבוצעו באתר זה, זאת בתנאי שסך ערך המוצרים אשר הוזמנו יעלה על מאתיים (200) שקלים חדשים. במידה וסך ערך המוצרים יהיה נמוך ממאתיים (200) שקלים חדשים תחויב ההזמנה בדמי משלוח בסך עשרים (20) שקלים חדשים הכוללים מע"מ כחוק.
27. סיון סופלייס תהייה רשאית לשנות את סך דמי המשלוח וכמו כן תהייה רשאית לחייב את כל ההזמנות המבוצעות באתר זה בדמי משלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
28. מועד האספקה יתואם עם הרוכש ותהייה לסיון סופלייס הזכות לדרוש כי הרוכש יהיה נוכח בעת מסירת המוצרים לצורך הצגת תעודת זהות וחתימה על שובר העסקה.
29. המחירים המוצגים באתר הנם מחירים סופיים וכוללים מע"מ כחוק.
30. הזמנה אשר אושרה מהווה ביצוע סופי של העסקה וכרטיס האשראי יחויב במלוא סכום העסקה בתוספת כל סכום נוסף כגון דמי משלוח וכדומה.
31. חיוב העסקה יתבצע על ידי סיון סופלייס באמצעות חיוב פייפאל/כרטיס אשראי כפי שנמסר בעת רישומך במערכת תשלום "פייפאל".
32. היה וחברת האשראי תסרב לאשר את העסקה תעמוד לרשותך האפשרות לשלם במזומן/העברה בנקאית, או שתבוטל ההזמנה הנ"ל והמוצרים לא יסופקו.

אספקת הזמנה

33. אספקת המוצרים וזמן האספקה תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים באתר זה.
34. סיון סופלייס מתחייבת לבצע את הספקת המוצרים המוזמנים בתוך 14 ימי עסקים מרגע בו נקלטה הזמנתך במחשבי סיון סופלייס.
35. בחישוב זמן האספקה יילקחו בחשבון אך ורק ימי עבודה קרי, ימים א' – ה' לא כולל שישי שבת וערבי חג וחג.
36. מועד קבלת ההזמנה יהיה המועד בו ההזמנה תיקלט במחשבי סיון סופלייס לכל דבר ועניין.
37. סיון סופלייס רשאית לבצע שינויים ולעדכן את ימי האספקה בכל מוצר בפרט.
38. סיון סופלייסלא תישא באחריות כלפי כל עיכוב בזמן אספקת המוצרים אשר ייגרם שלא באשמתה כגון תקלה ברשת המחשבים, כוח עליון, שביתות, עיצומים ו/או כל גורם שלא בשליטת סיון סופלייס וכו', במקרים כגון אלו תהיה סיון סופלייס רשאית לבטל את העסקה או לדחות את מועד אספקת המוצרים בתיאום עם הלקוח.

ביטול הזמנה והחזרת מוצרים

39. ביטול עסקה מצד הלקוח תעשה בהודעה טלפונית לטלפון שמספרו: 052-3105145, או בדרך של שליחת דוא״ל לכתובת: sivansupplies@gmail.com, במקרים הבאים.
40. ביטול עסקה יתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
41. במקרה של ביטול עסקה, החזרת המוצר תעשה במקום ניהול עסקיה של חברת "סיון סופלייס".
42. הלקוח יחזיר את המוצר בטרם יחלפו 7 ימים.
43. במקרה של ביטול עסקה לאחר קבלת המוצר, יחויב הרוכש בדמי משלוח בסך 20 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.
44. השבת הכספים בעד המוצר המוחזר תיעשה בהתאם לתנאים הקבועים על ידי חברת "פייפאל" ולפי הנהלים המופיעים בתקנון אתר "פייפאל".
45. במקרה של ביטול עסקה עקב מוצר פגום או חוסר התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי היצרן ו/או סיון סופלייס לא תחויב בדמי משלוח והחזרת המוצר תיעשה במקום ניהול עסקיה של חברת סיון סופלייס.
46. ביטול הזמנה על ידי סיון סופלייס תיעשה במקרים הבאים:
46.1. במקרה של תקלה טכנית אשר מנעה את קליטתה של ההזמנה במחשבי סיון סופלייס.
46.2. במקרים של כוח עליון, מלחמה, אירוע טרור, אסון טבע או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטת סיון סופלייס ושלפי דעתה של סיון סופלייס מונע אותו אירוע את ביצוע העסקה.
46.3. במקרה של שוני בין תיאור המוצר כפי שהוא מופיע באתר לבין המוצר בפועל תהא רשאית סיון סופלייס או לחלופין הרוכש להביא לידי ביטול העסקה.
46.4. בכל מקרה בו בוצעה על ידי הלקוח פעולה שלא לפי הנהלים הקבועים בתקנון זה, תהא סיון סופלייס רשאית להביא לכדי ביטול העסקה.

אחריות

47. סיון סופלייס לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל מוצר פגום.
48. סיון סופלייס עושה מאמצים רבים כדי לשמור על פעילות תקינה של האתר אך אינה מתחייבת כי לא יתכנו תקלות בפעילות האתר.

סמכות שיפוטית

49. הדין החל על תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד, בכל מקרה של מחלוקת תהייה לבית המשפט של מחוז חדרה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים ומדיניות האתר אנא צור קשר ושלח אלינו הודעתך. יצירת קשר